ولتاژ نامی، ولتاژ مجاز

ولتاژ نامی

ولتاژی که سیم یا کابل برای آن طراحی شده و آزمون های الکتریکی بر اساس آن انجام می شود. مطابق استاندارد DIN VDE 0298 و IEC 183 ولتاژکابل ها به صورت U0 / U تعریف می شود به طوری که : U0: مقدار موثر ولتاژ بین هر رشته و زمین ( پوشش فلزی کابل یا هر پوشش دیگر یا سیم ارت ). U: مقدار موثر ولتاژ بین هادی های فاز، که برای سیستم سه فاز U = √۳ U0 می باشد. Um: حداکثر ولتاژ مجاز که در داخل پرانتز و به این صورت نشان داده می شود: U0 / U ( Um ) از آنجایی که عایق کابل های پلاستیکی با ولتاژ نامی U0 / U=0.6 / 1 Kv و تمامی کابل های با میدان شعاعی ( کابل های تک رشته ) برای ولتاژ U0 اندازه گیری می شوند. این کابل ها برای نصب در شرایط زیر مناسب هستند: در سیستم های تک فازی که هر دو هادی آن عایق دار باشتد، با ولتاژ نامی Um = ۲ U0 در سیستم های تک فازی که یکی از هادی های فاز به زمین متصل شده باشد، با ولتاژ نامی Um = U0

ولتاژ کار

ولتاژ بین هادی ها و منبع ولتاژ و یا ولتاژ بین یک رشته و ارت تحت شراط مشخص و در زمان تعیین شده

002

منابع : tadbirkara.com و پارس الکتریک وfarshidcable.ir

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

جدیدترین مقالات

شبکه های اجتماعی

محصولات

محصولات

در دانیال نور بیابید...