کابل کنترل قابل انعطاف

استاندارد:

VDE 0250،IEC 227

رنج ولتاژ :300/500 کیلو ولت

ساختمان :هادی از جنس مس نرم شده

روکش :پی وی سی

غلاف :پی وی سی

موادر مصرف : برای نصب در تابلو های کنترل و ساختمان ها،داخل یا بیرون ساختمان ،زیر زمین هنگامی که احتمال صدمات مکانیکی کم است.

جدیدترین محصولات دانیال نور

16
کابل مخابراتی هوایی با عایق پلی اتیلن و PVC
13
کابل های شبکه cat5 , cat6
39
کابل های کولری
41
کابل های مفتول و نیمه مفتول افشان و 1/06کیلو ولت
35
کابل های مفتول و نیمه افشان 500/300 ولت

در دانیال نور بیابید...