در راه اندازی هر نوع سیستم لازم است از کابل مخصوص استفاده شود.

بنابراین دانستن تفاوت کابل افشان و کابل مفتولی امری واجب است تا بتوان یک اتصال مناسب را برقرار کرد.

کابل افشان و کابل مفتولی از پرکاربرد ترین کابل هایی هستند که در راه اندازی بسیاری از سیستم ها مورد استفاده قرار می گیرند.

در ابتدا قصد داریم تعریفی کلی برای هر یک از آن‌ها ارائه دهیم و سپس به بیان تفاوت آن‌ها بپردازیم: