انواع هادی های خطوط انتقال

انواع هادی های خطوط انتقال

1-هادی های GS

هادی های یا سیم های فولادگالوانیره( GS یا (Galvanized ازاین نوع سیم ها دربافت هادیهای آلومینیوم فولاد جهت فازهای خطوط انتقال و به صورت جداگانه به عنوان سیم محافظ استفاده می شود

2-هادیAS

ازنوع سیم فولادی یا steel Aluminum-clad می باشد. دراین نوع هادی آلومینیوم به عنوان روکش بدون اینکه ذوب شود روی سطح فولادی قرار می گیرد

3-هادی AW

رشته فولادی AW یاAlumoweld مشابه AS می باشد.روش تولید آن در این روش پودر مخصوص آلومینیوم روی سطح رشته های فولادی فشرده شده و با حرارت بدون اینکه آلومینیوم ذوب شود،پوشش داده می شود

4-هادی AZ

رشته های فولادیAZ یا Aluminum-coated steel wire نوع دیگری از رشته های فولادی روکش آلومینیوم

می باشد که دارای کاربرد کمتری می باشد

5-هادی OPGW

هادی OPGWیا composite fiber optic overhead Ground wire معمولا به عنوان سیم محافظ در خطوط انتقال مورد استفاده قرارمی گیرند.جنس آنهابرحسب مورد می توانند GS یا AS یاAW باشد در بافت این نوع سیم از رشته فیبر نوری استفاده می شود تا امکان ایجاد ارتباط مخابراتی نیز میسر گردد

6-هادی ACSR/GS

هادی ACSR/GS یا Aluminum conductor galvanized steel Reinforced با ترکیبی از رشته های آلومینیوم و رشته فولاد گالوانیزه بافته می شوند .که رشته های فولاد در لایه های مرکزی و رشته های آلومینیوم در رشته های بیرونی قرار دارد .رشته های فولادی برای مقاومت مکانیکی و رشته های آلومینیومی برای ضریب هدایت الکتریکی

7-هادیACSR/AS

این هادی با این تفاوت که مغز آن از رشته فولاد گالوانیزه به فولاد روکش آلومینیوم تغییر یافته ودر جاهای که میزان آلودگی زیاد است جهت جلوگیری ازخوردگی هادی مورد استفاده قرار می گیرند.

8-هادی ACSR/AW

این هادی ها مشابه هادی های قبل با این تفاوت که بجای رشته های فولادی روکش آلومینیوم AS در هسنه مرکزی از نوع روکش آلومینیوم نوع AW استفاده می گردد . ودارای مقاومت مکانیکی بالایی می باشد.

9-هادی ASCR/AZ

این هادی شبیه هادی ASCR/AS وASCR/AW می باشد . با این تفاوت که بجای رشته های فولادی روکش آلومینیوم AS یا AW در هسته مرکزی از نوع رشته های فولادی روکش آلومینیوم AZ استفاده می شود

10-هادی TACSR

هادی TCSR دارای تحمل حرارتی معمولی حدود 90 درجه سانتیگراد می باشد. که این امر باعث محدودیت عبور جریان در هادی می باشد.برای افزایش تحمل حرارتی ودر نتیجه امکان عبور جریان بیشتر، درترکیب رشته های آلومینیوم از مقداری کم زیرکونیوم((Zirconium استفاده می شود. این اقدام تحمل حرارتی هادی جدید (TACSR) یا Thermal ASCR را تا 150 درجه سانتی گراد افزایش می دهد. کاربرد آن در خطوط کوتاه با توان انتقالی بالا می باشد

11-هادی SLAC

درهادی هایACSR معمولی کلیه رشته های آلومینیومی وفولادی دارای مقاطع دایره ای شکل می باشند.این ویژگی ضمن اینکه مزایایی را به همراه دارد باعث افزایش فاصله هوایی بین رشته ها می گردد. در هادی های SLACتلاش براین است که با انتخاب مقاطع غیر دایره ای در لایه های میانی فاصله هوایی میان رشته ها کمتر گردد.این اقدام سبب می شود برای مقاطع تقریبا یکسان مقاومت الکتریکی هادی های SLAC کمتر از هادی های ACSR معمولی گردد که این ویژگی باعث تقلیل تلفات الکتریکی در خطوط انتقال نیز گردد.

12-هادی AAAC

برخلاف هادی های نامبرده شده، این هادی تنها از آلیاژ مقاوم آلومینیوم ساخته می شوند. به عبارت دیگر برخلاف هادی های قبلی در بافت کلیه لایه ها اعم از درونی یا بیرونی از یک نوع آلیاژاستفاده می گردد.این هادی دارای مقاومت مکانیکی کمتری می باشد،اما دارای تلفات الکتریکی پایین تری می باشد

13-هادی ACAR

این هادی از رشته های آلیاژمقاوم آلومینیوم در لایه های مرکزی و رشته های آلومینیوم با درجه خلوص بالا در لایه های بیرونی استفاده شده است این هادی دارای مقاومت مکانیکی والکتریکی کمتری نسبت به نوع AAACمی باشد وبیشتر در مناطق گرم سیری مورد استفاده قرار می گیرد

14- هادی AAC

این هادی ها تنها از بافت رشته های آلومینیوم با درجه خلوص بالا ساخته می شوند. چون مقاومت مکانیکی آنها پایین است در خطوط انتقال نیرو کاربرد موثری ندارند. اغلب در کابلهای زیرزمینی و در برخی از شبکه ها در اتصال بین تجهیزات در پستها مورد استفاده قرار می گیرند

منابع : tadbirkara.com و پارس الکتریک و sbargh.ir

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

جدیدترین مقالات

شبکه های اجتماعی

محصولات

محصولات

در دانیال نور بیابید...