کابل های الکتریکی با عایق لاستیکی

کابل های الکتریکی با عایق لاستیکی زمان به کارگیری عایق لاستیکی در کابل ها به صمغ درخت gutta- purcha بر می گردد که در خطوط تلگراف ساموئل مورس مورد استفاده قرار گرفت. لاستیک مصنوعی اتیلن پروپیلن (EPR) در اواسط دهه ۱۹۶۰ با اختراع کاتالیست های پلیمریزاسیون xiegler natta در دسترس صنعت قرار گرفت. آمیزه های […]

پلیمرها در صنعت سیم و کابل

پلیمرها به دلیل نارسایی الکتریکی در ساختار سیم و کابل های الکتریکی ، کابل های مخابراتی و … مصارف گسترده دارند . در یک مدار الکتریکی ، عایق وظیفه ممانعت از تماس و برقراری اتصال الکتریکی بین هادی در رشته سیم ها را بر عهده دارد . بر این اساس بسته به نیاز ویژه هر […]