کابل کنترل غیر قایل انعطاف

استاندارد:

ISIRI 3569، IEC 60502، VDE 0271

رنج ولتاژ :0.6/1 کیلو ولت

ساختمان :هادی از جنس مس نرم شده

روکش :پی وی سی

غلاف :پی وی سی به رنگ مشکی

موادر مصرف : برای نصب ثابت درآب و یا بیرون ساختمان،زیر زمین هنگامی که احتمال صدمات مکانیکی کم است.

 

جدیدترین محصولات دانیال نور

16
کابل مخابراتی هوایی با عایق پلی اتیلن و PVC
13
کابل های شبکه cat5 , cat6
39
کابل های کولری
41
کابل های مفتول و نیمه مفتول افشان و 1/06کیلو ولت
35
کابل های مفتول و نیمه افشان 500/300 ولت

در دانیال نور بیابید...