کابل های زیرگچی

استاندارد:

BS6004

ولتاژ اسمی :300/500 ولت

ساختمان:4،3،2 یا 5 رشته هادی از جنس مس انیل شده

غلاف :پی وی سی

عایق :پی وی سی

موارد مصرف :جهت نصب ثابت در محل های خشک و نمناک وسیم کشی داخل ساختمان،روی دیوار یازیرگچ

 

جدیدترین محصولات دانیال نور

16
کابل مخابراتی هوایی با عایق پلی اتیلن و PVC
13
کابل های شبکه cat5 , cat6
39
کابل های کولری
41
کابل های مفتول و نیمه مفتول افشان و 1/06کیلو ولت
35
کابل های مفتول و نیمه افشان 500/300 ولت

در دانیال نور بیابید...