کابل های جوش با عایق NBR

استاندارد:

IEC 1926،ISIRI 196

ولتاژ اسمی :450/750 ولت

ساختمان :هادی از جنس مس انیل شده کلاس 6

عایق :PVC/VBR

موارد مصرف:کابل جوش

رنگ :مشکی

جدیدترین محصولات دانیال نور

16
کابل مخابراتی هوایی با عایق پلی اتیلن و PVC
13
کابل های شبکه cat5 , cat6
39
کابل های کولری
41
کابل های مفتول و نیمه مفتول افشان و 1/06کیلو ولت
35
کابل های مفتول و نیمه افشان 500/300 ولت

در دانیال نور بیابید...