کابل های تخت آسانسوری

استاندارد:

IEC 60227، ISIRI 6-607

ولتاژ اسمی:300/500 ولت و 450/750 ولت

ساختمان :هادی از جنس مس کلاس 5

عایق :از جنس پی وی سی

روکش:از جنس پی وی سی

موارد مصرف:

این نوع کابل ها برای آسانسورها و باللابرها در تاسیساتی که طول معلق وآزاد آنها از 35 متر وسرعت حداکثر آنها از 16 متر برثانیه بیشتر نشود به کار می رود.

استفاده از این کابل ها در مواردی که در این کحدوده نیستند موضوعی است که بین خریدار و سازنده مورد بحث قرار میگیرند. این کابل ها علاوه بر شکل تخت به صورت گرد نیز قابل تولید میباشد،که با استاندارد های زیر نشان داده می شود.

iSIRI 71C -ISIRI 71F-706

جدیدترین محصولات دانیال نور

16
کابل مخابراتی هوایی با عایق پلی اتیلن و PVC
13
کابل های شبکه cat5 , cat6
39
کابل های کولری
41
کابل های مفتول و نیمه مفتول افشان و 1/06کیلو ولت
35
کابل های مفتول و نیمه افشان 500/300 ولت

در دانیال نور بیابید...