کابل تخت موتور چاهی

استاندارد:

IEC 60502، ISIRI 3569

ولتاژ اسمی:0.6/1 کیلو وات

ساختمان :هادی از جنس مس کلاس 5

عایق :از جنس پی وی سی

روکش :از جنس پی وی سی

جدیدترین محصولات دانیال نور

16
کابل مخابراتی هوایی با عایق پلی اتیلن و PVC
13
کابل های شبکه cat5 , cat6
39
کابل های کولری
41
کابل های مفتول و نیمه مفتول افشان و 1/06کیلو ولت
35
کابل های مفتول و نیمه افشان 500/300 ولت

در دانیال نور بیابید...