سیم سخت هوایی

استاندارد:

Bs 125

ولتاژ اسمی:20کیلو ولت

ساختمان :هادی از جنس مس سخت بدون آنیل

موارد مصرف:اینگونه هادی ها در شبکه های انتقال ولتاژ پایین و متوسط با رعایت حریم استفاده می شود.

و به دلیل شرایط محیطی وآب وهوایی باید توانایی تحمل شرایط سخت را داشته باشند.

جدیدترین محصولات دانیال نور

16
کابل مخابراتی هوایی با عایق پلی اتیلن و PVC
13
کابل های شبکه cat5 , cat6
39
کابل های کولری
41
کابل های مفتول و نیمه مفتول افشان و 1/06کیلو ولت
35
کابل های مفتول و نیمه افشان 500/300 ولت

در دانیال نور بیابید...