سیم تلفن معمولیYY

استاندارد : شرکت مخابرات ایران VDE 0812/0815

ولتاژ اسمی :400 ولت

ساختمان:هادی از جنس مفتول نرم قلع اندود

عاغیق:از جنس پی وی سی

موارد مصرف :برای ارتباط بین قسمت های مختلف کافوها و مراکز تلفن خودکار

جدیدترین محصولات دانیال نور

16
کابل مخابراتی هوایی با عایق پلی اتیلن و PVC
13
کابل های شبکه cat5 , cat6
39
کابل های کولری
41
کابل های مفتول و نیمه مفتول افشان و 1/06کیلو ولت
35
کابل های مفتول و نیمه افشان 500/300 ولت

در دانیال نور بیابید...