سیم با هادی چند مفتولی

استاندارد:

ISIRI 607، IEC 227

ولتاژ اسمی:300/500 ولت و 450/750 ولت

ساختمان:هادی از جنس مس تابیده شده

عایق:از جنس پی وی سی

موارد مصرف : در محل های خشک برای اتصالات مدار های روشنایی و فرمان های الکتریکی استفاده از ان به طور مستقیم زیر دیوار مجاز نمی باشد.

جدیدترین محصولات دانیال نور

16
کابل مخابراتی هوایی با عایق پلی اتیلن و PVC
13
کابل های شبکه cat5 , cat6
39
کابل های کولری
41
کابل های مفتول و نیمه مفتول افشان و 1/06کیلو ولت
35
کابل های مفتول و نیمه افشان 500/300 ولت

در دانیال نور بیابید...