کاربرد ابررسانا در ذخیره سازهای مغناطیسی

کاربرد ابررسانا در ذخیره سازهای مغناطیسی

با افزایش مصرف روزانه برق، اختلاف بین میزان مصرف در شب و روز نیز افزایش می یابد. از آنجا که ظرفیت تولید شبکه باید برابر با مقدار پیک مصرف باشد، نیاز به توسعه بخش های تولید، انتقال و توزیع خواهد بود. لیکن از این توسعه فقط در زمان کوتاهی از شبانه روز (به هنگام پیک […]