کنتور برق چیست ؟

کنتور برق

کنتور برق وسیله ای است که مقدار انرژی الکتریکی را اندازه گیری می کند و بر حسب کیلو وات ساعت (ژول) نشان می دهد. واحد اندازه گیری : معمولاً واحد اندازه گیری در این وسیله کیلو وات ساعت (kwh) می باشد که برابر است با مقدار انرژی استفاده شده توسط یک بار یک کیلو واتی […]