نحوه سیم کشی اعلام حریق

سیستم های اعلام حریق از جمله مهمترین و حیاتی ترین سیستم های مجتمع های مسکونی و تجاری مدرن به شمار می روند. این سیستم ها تلاش می کنند در کمترین زمان ممکن حریق، موارد مشکوک به حریق یا مواردی که ممکن است منجر به حریق شوند را تشخیص دهند و اعلام کنند. اما سیم کشی […]

سیم ارت چیست؟ (Earth)

در صنعت برق به سیم ارت یا ارث (earth) به معنای زمین سیم اتصال به زمین می‌گویند. این سیم باعث جلوگیری از برق گرفتگی می‌شود. در مدارات الکتریکی ممکن است نشتی به وجود بیاید،  این نشتی جریان برق ممکن است توسط اجسام هادی یا رسانا به سطح بیرونی وسایل الکتریکی و الکترونیکی منتقل شود، به طوری که با دست […]

تابلو برق

تابلو چيست؟ تابلو عبارت است از فضايي که تجهيزات برقی در آن نصب می شوند.در تعريف تابلو لزومی ندارد آنرا حتمأ يک فضای بسته فلزی بدانيم بلکه فضای بسته فلزی، نوعی از تابلو محسوب می شود. مشکلات ناشی از نصب تجهيزات و خطرات ناشی از عوامل محيطی و پديده هايي مانند اتصال کوتاه که در […]

مفاهیم پایه در مورد برق

سال های زیادی است که بشر در حال بهره برداری از انرژی الکتریکی است. در قرن حاضر استفاده از این منبع انرژی به حدی ساده و در دسترس شده که باور آن سخت است. شما به راحتی در هر ساختمان و یا مکانی که باشید می توانید با استفاده از سیم کشی ها و پریزهای […]

انواع نیروگاه های برق

برای تولید انرژی الکتریسیته از نیروگاه های تولید برق استفاده می شود. این نیروگاه ها دارای انواع مختلفی به شرح زیر می باشند: نیروگاه دیزلی نیروگاه گازی نیروگاه بخاری نیروگاه سیکل ترکیبی نیروگاه برق آبی نیروگاه هسته ای نیروگاه تلمبه ذخیره ای نیروگاه خورشیدی نیروگاه بادی نیروگاههای زمین گرمایی نیروگاه آبی جذر و مدی انواع […]

صنعت برق

انواع نیروگاه‌هایی که در سطح جهان به امر تولید برق اشتغال دارند: نیروگاههای بخاری نیروگاههای آبی نیروگاههای گازی نیروگاههای سیکل ترکیبی نیروگاههای اتمی نیروگاههای خورشیدی نیروگاههای بادی نیروگاههای پمپ ذخیره ای نیروگاههای جذر و مدی دریا نیروگاههای زمین گرمایی ( ژئوترمال ) نیروگاههای موجی ( موج دریا ) نیروگاههای دیزلی نیروگاههای مگینتو هیدرودینامیک MHD نیروگاههای […]

مشخصه‌های کابل و سازنده

مشخصه‌های کابل و سازنده باید در طول کابل و در جای مناسب بصورت پیوسته آورده شود و دارای جزئیات زیر باشد: نام و علامت تجاری سازنده سال تولید ولتاژ نامی تعداد مغزی‌ها و سطح مقطع طول کابل مواردی که باید در استفاده از کابل ها مورد توجه قرار گیرد: سینی کابل: درصورتی که از سینی […]

انواع کابل

کابل های فشار ضعیف (Low Voltage Cables): شامل انواع کابل های مسی و آلومینیومی عایق شده با پلیمر های مختلف می باشند که در سطح ولتاژی ۶۰۰ تا ۱۰۰۰ ولت قرار دارند. این کابل ها برای انتقال الکتریسیته در کاربردهای مختلف از روشنایی تا انتقال نیروی محرکه به الکترو موتورها و … استفاده می شوند. […]

ﺳﯿﻢ و ﮐﺎﺑﻞ در ﺻﻨﻌﺖ ﺑﺮق

ﯾﮑﯽ از اﺻﻠﯽ ﺗﺮﯾﻦ وﺳﺎﯾﻞ در ﺻﻨﻌﺖ ﺑﺮق، ﺳﯿﻢ و ﮐﺎﺑﻞ ﻫﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺮای ﻫﺪاﯾﺖ ﺟﺮﯾﺎن اﻟﮑﺘﺮﯾﺴﯿﺘﻪ از آﻧﻬﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﺷﻮد. ﻧﻘﺶ ﮐﺎﺑﻞ ﻫﺎ ﺑﺴﯿﺎر ﭘﺮ اﻫﻤﯿﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺴﺖ اﺻﻮل اوﻟﯿﻪ در اﻧﺘﺨﺎب و ﻧﺼﺐ و ﮐﺎرﺑﺮد و ﺷﺮاﯾﻂ ﻧﮕﻬﺪاری از آن را ﺑﻪ درﺳﺘﯽ اﺟﺮا ﻧﻤﻮد ﺗﺎ ﻣﻮﺟﺒﺎت ﺧﺴﺮان در […]