آرشیو محصولات لامپ و روشنایی

Material:Black Walnut Size_ 20cm_7cm_7cm Power line length_ 180cm Lamp power_ 40W Lamp replacement_ only allow use tungsten lamp which less than 100W_ Donot use LED lamp_
لامپ LED

در دانیال نور بیابید...