محصولات سیم و کابل

41
کابل های مفتول و نیمه مفتول افشان و 1/06کیلو ولت
35
کابل های مفتول و نیمه افشان 500/300 ولت
15
کابل های مخابراتی هوایی با عایق و روکش پلی اتیلن
37
کابل های زیرگچی
18
کابل های خودرویی شیلددار با فویل T1 ،T2
28
کابل های جوش با عایق NBR
10
کابل های تلفنی
25
کابل های تخت آسانسوری
20
کابل های افشان کیسه ای
29
کابل های افشان با عایق و روکش هالوژن فری و مقاوم در برابر آتش
21
کابل های افشان 300/500 ولت و1/06 کیلوولت
12
کابل کواکسیال JISC3501
31
کابل کنترل قابل انعطاف
32
کابل کنترل غیر قایل انعطاف
30
کابل قابل انعطاف شیلددار
27
کابل تخت موتور چاهی
33
کابل ابزار دقیق آرموردار
33
کابل ابزار دقیق
19
سیم نایلونی
17
سیم خودرویی
7
سیم تلفنی معمولیY
8
سیم تلفن معمولیYY
24
سیم با هادی چند مفتولی
23
سیم با هادی تک و چند مفتولی
9 (1)
دوبل هوایی
16
کابل مخابراتی هوایی با عایق پلی اتیلن و PVC
13
کابل های شبکه cat5 , cat6
39
کابل های کولری

در دانیال نور بیابید...