کابل های خودرویی شیلددار با فویل T1 ،T2

T1

ساختمان:هادی از جنس مس و کلاس 2

عایق:از جنس حرارتی 90 درجه پی وی سی

شیلد:یک رشته سیم کلاس 5 مسی قلع اندودشده به عنوان ارت به همراه یک لایه فویل الومینیوم

روکش :از جنس حرارتی 90 درجه پی وی سی

T2

ساختمان:هادی از جنس مس و کلاس 2

عایق:از جنس حرارتی 105 درجه پی وی سی

شیلد:یک رشته سیم کلاس 5 مسی قلع اندودشده به عنوان ارت به همراه یک لایه فویل الومینیوم

روکش :از جنس حرارتی 105 درجه پی وی سی

جدیدترین محصولات دانیال نور

16
کابل مخابراتی هوایی با عایق پلی اتیلن و PVC
13
کابل های شبکه cat5 , cat6
39
کابل های کولری
41
کابل های مفتول و نیمه مفتول افشان و 1/06کیلو ولت
35
کابل های مفتول و نیمه افشان 500/300 ولت

در دانیال نور بیابید...