کابل های افشان 300/500 ولت و1/06 کیلوولت

استاندارد:

ISIRI 607 ، ISIRI 3569، IEC 227،IEC 60502

ولتاژ اسمی:300/500 ولت و 1/06کیلو ولت

ساختمان:4،3،2 و یا 5 رشته هادی از جنس مس

عایق:از جنس پی وی سی

غلاف:از جنس پی وی سی

موارد مصرف : در محل های خشک برای مصارف عمومی الکتریکی در فشار متوسط مکانیکی

جدیدترین محصولات دانیال نور

16
کابل مخابراتی هوایی با عایق پلی اتیلن و PVC
13
کابل های شبکه cat5 , cat6
39
کابل های کولری
41
کابل های مفتول و نیمه مفتول افشان و 1/06کیلو ولت
35
کابل های مفتول و نیمه افشان 500/300 ولت

در دانیال نور بیابید...