ابررسانا – مزایای استفاده از SFCL در سیستم قدرت و تعاریف وابسته

مزایای استفاده از مزایای استفاده از SFCL

مزایای استفاده از SFCL در سیستم قدرت به شرح زیر است: – استفاده از ترانسفورماتورهای بزرگتر بدون نیاز به افزایش ظرفیت کلیدهای قدرت – استفاده از ترانسفورماتورهای بزرگتر با امپدانس کمتر و در نتیجه بهبود تنظیم ولتاژ – کاهش I2t در ترانس و افزایش طول عمر آن (I جریان خطا و t زمان ماندگاری خطا […]