تفاوت محافظ ولتاژ برق و چندراهی برق

محافظ ولتاژ برق چیست و چه تفاوتی با چندراهی برق دارد؟

چندراهی برق در ظاهر بسیار شبیه به محافظ ولتاژ برق بوده اما عملکردی کاملا متفاوت دارند. چندراهی برق وسیله ای است که فقط از چند پریز کنارهم تشکیل شده است و از لوازم برقی در برابر آسیب های ناشی از قطع ناگهانی جریان برق محافظت نمی کند. زمانی که بخواهید چند دستگاه را به صورت […]