مقایسه تخصصی کابل ترکیبی با کابل آرجی 59

مقایسه تخصصی کابل ترکیبی با کابل آرجی 59

در این مقاله به مقایسه تخصصی کابل ترکیبی با کابل آرجی 59 خواهیم پرداخت کابل کواکسیال یا ارجی ۵۹ متشکل از پنج قسمت میباشد. مغز کابل مغز کابل که عمدتا جنس مس وار یا مخلوطی از مس و آلیاژ است (نکته :به دلیل قیمت بالای مس خام در کابل های کواکسیال متعارف در بازار ایران […]