استاندارد کابل ها

New Project 1

توزیع انرژی الکتریکی در صنعت به دو صورت انجام می شود که یکی به وسیله سیم های هوایی و دیگری به وسیله کابل می باشد. کاربرد کابل ها در تاسیسات الکتریکی بسیار وسیع و پر اهمیت می باشد. اصولاً هر نوع هادی که بتواند جریان برق را از داخل خود عبور داده و توسط موادی […]

سلام دنیا!

به وردپرس خوش آمدید. این اولین نوشتهٔ شماست. این را ویرایش یا حذف کنید، سپس نوشتن را شروع نمایید!