سیم های سخت هوایی

استاندارد:

Bs 125

ولتاژ اسمی:20کیلو ولت

ساختمان :هادی از جنس مس سخت بدون آنیل

موارد مصرف:اینگونه هادی ها در شبکه های انتقال ولتاژ پایین و متوسط با رعایت حریم استفاده می شود.

و به دلیل شرایط محیطی وآب وهوایی باید توانایی تحمل شرایط سخت را داشته باشند.

 

 

تمام حقوق این وب سایت به شرکت دانیال نور تعلق دارد | طراحی توسط گروه نخبگان طراح